แจ้งชำระเงินแจ้งการชำระเงิน
ขื่อ Domain / ค่าบริการอย่างอื่น
  *
ยอดเงินที่โอน
บาท   *
วันที่โอน
   เวลา :   น.   *
ธนาคารที่โอน

      ธนาคาร กรุงไทย จำกัด มหาชน
ชื่อบัญชี : หจก.ซิสเท็ม เทคโนโลยี อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต แอนด์ คอนซัลติ่ง/ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 984-8-80640-7 สาขา ลำลูกกา (คลอง 2)

   ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด มหาชน
ชื่อบัญชี : หจก.ซิสเท็ม เทคโนโลยี อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต แอนด์ คอนซัลติ่ง/ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 012-8-78977-4 สาขา ลำลูกกา (คลอง 2)   *

ธนาคารต้นทางที่โอน
  *
หลักฐานการโอน
  *
หมายเหตุ

ใส่เบอร์โทรศัพย์เพื่อทำการ Confirm อีกครั้ง